Kухни и кухенско обзавеждане от Ереа   Кухните марка Импулс. Модел 4500 и кухненско обзавеждане от Ереа ООД. Страница 4
 Новини за кухните и кухненско обзавеждане от Ереа ООД. Марка кухни Импулс модел 4500 Страница 4.

Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД
impuls 4500
Цвят на вратичките:
high-gloss sage

Корпус:
natural heartwood beech-effect

Работен плот:
natural heartwood beech-effect
Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД
Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД

Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД
    Може да разгледате предлаганите цветове, както и няколко примерни проекта от тази серия. Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД
high-gloss white
no.654
Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД Ално - Импулс кухни и кухненско обзавеждане - Ереа ООД
high-gloss
vanilla
no.655
high-gloss
pepper red
no.714
high-gloss
saffron
no.725
high-gloss
caruba
no.726
high-gloss sage
no.727
Ереа - изпълнимата идея в светът на кухните Пино и кухненското обзавеждане или кухненски аксесоари Набер.
Copyright © 2007 - 2018 Erea Ltd. All rights reserved.
GPS координати Офис София: 42.649702; 23.360444
GPS координати Офис Стара Загора: 42.418342; 25.62462